top of page

בני האדם מטבעם מחפשים אנשים בעלי מכנה משותף.  לאורך שנים רבות, חוקרים בדקו את השפעתן ויעילותן של קבוצות על התנהגותו של הפרט.  המחקרים מצאו כי עבודה בקבוצה בעלת מכנה ומטרה משותפים, מאפשרת סביבה תומכת והתמודדות טובה ויעילה עם מגוון אתגרים, מניעה להצלחה בתהליכי שינוי ובשיפור איכות חיים באופן הדרגתי.

תהליך של ירידה במשקל וקידום אורח חיים בריא, מזמן לא מעט אתגרים ותסכולים, גם במקרה זה, הקבוצה תהווה גורם משמעותי בהצלחה ותאפשר מערכת יעילה ותומכת בשינוי הרגלים ושיפור איכות החיים.

יתרונותיה של פעילות קבוצתית:

המכנה המשותף מאפשר שיתוף באינפורמציה, רגשות, קשיים והצלחות מחד, ובקבלת הבנה, עידוד, רשת תמיכה ובטחון מאידך.

הקבוצה יוצרת מחויבות של חבריה ברמה הבין-אישית, ובכך מגבירה את המוטיבציה והמחויבות של כלל המשתתפים לתהליך האישי.

הקבוצה מאפשרת להתבונן כיצד משתתפים שונים מתמודדים עם אתגרים דומים, ובכך לשאוב השראה ולגלות אסטרטגיות חדשות להתמודדות עם האתגרים האישיים.

ההנחיה מתבצעת על ידי אנשי מקצוע מיומנים ומוסמכים אשר מלמדים שיטות וכלים שהוכחו כיעילים,

ומעניקה אפשרות לקבל ידע מקצועי רב, כלים פרקטיים ומענה מחברי הקבוצה ומהמנחה גם מעבר לשעות המפגש.

הקבוצה יוצרת חברויות חדשות.  

רוצים לצאת למסע? השאירו פרטים והאפקט בדרך אליכם!

bottom of page